Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka MINI GENIE d.o.o.


Uvodno

MINI GENIE d.o.o, Rapska ulica 48, Zagreb, OIB: 60407906720, kao Voditelj zbirke osobnih podataka obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici MINI GENIE d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, slika i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Privola za obradu osobnih podataka

Ovime Vas MINI GENIE d.o.o. obavještava da se Vaši osobni podaci dostavljaju sa web stranice www.minigenie.hr (dalje u tekstu „web stranice“) i da će biti obrađeni. Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka koje ustupate MINI GENIE putem ovih web stranica u svrhu odgovora i daljnje komunikacije glede Vaše narudžbe, prigovora ili pohvale. 

MINI GENIE će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, sukladno Politici privatnosti i kolačića i sukladno drugim primjenjivim propisima Republike Hrvatske, a uvijek uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja

MINI GENIE štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su dozvoljeni zakonima. Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka. 

Opoziv privole možete podnijeti poštom na gore navedenu adresu ili e-mailom na info@minigenie.hr. Također, imate pravo dobiti uvid u svoje podatke koji se obrađuju te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate MINI GENIE da obrađuje i koristi vaše osobne podatke za navedenu svrhu. 

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina.